Blog

Bulsink ISO-gecertificeerd

‘Het doel is niet dat logootje, maar continu verbeteren op het gebied van kwaliteit en milieu’

Onlangs vonden de laatste audits plaats en sinds afgelopen week is het officieel. Bulsink is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd. Wat was de aanleiding? Wat komt er bij zo’n certificering kijken? En wat betekent het voor klanten en medewerkers? We vragen het aan business developer Marcel Klerks, die het certificeringsproces intern heeft begeleid.

 

ISO 9001 én 14001, gefeliciteerd! Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee normen?

“ISO 9001 zegt iets over kwaliteitsmanagement. Hoe je dat waarborgt in je organisatie en in de diensten die je levert. Of je risico’s en kansen in beeld hebt. En het belangrijkste: dat je kunt aantonen dat je daarvan leert.”

“ISO 14001 gaat over duurzaamheid. Dat we in kaart brengen wat de milieu-impact van onze werkzaamheden is en hoe wij daarmee omgaan. Zowel bij ons op kantoor als op de bouwplaats.”

We groeien erg hard. Dan is het nog belangrijker om gestructureerd te werken.
- Marcel Klerks, Business Developer

Wat was de aanleiding?

“We groeien erg hard. Dan is het nog belangrijker om gestructureerd te werken. Bij Bulsink streven we altijd al bepaalde normen na op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Met een ISO-certificering borgen we die normen in een uniforme werkwijze, ook met partners.”

 

Hoe verloopt zo’n certificeringsproces?

“Vorig jaar mei ben ik begonnen met het in kaart brengen van onze processen. Hoe doen we het nu? Wat is de gewenste situatie? Voldoet onze procesbeschrijving aan de eisen vanuit de ISO-norm?”

“Toen we alles op papier hadden staan, zijn we dat gaan testen en auditeren. Eerst intern. En vervolgens extern, voor de certificering. Eind vorig jaar zijn we geslaagd voor ISO 9001 en afgelopen januari voor ISO 14001. Afgelopen week hebben we de certificaten ook daadwerkelijk ontvangen.”

HET PDCA-PRINCIPE GAAN MEDEWERKERS EN KLANTEN VANAF NU TERUG ZIEN IN ALLE PROJECTEN.

Wat betekent de ISO-certificering voor medewerkers van Bulsink? En voor klanten?

“Een gestructureerde werkwijze, met uniformiteit in kwaliteitsbeleid en milieubeleid. Ook gaan we meer met klanten en partners evalueren op verbeterpunten, volgens het PDCA-principe: Plan, Do, Check, Act. Het PDCA-principe gaan medewerkers en klanten vanaf nu terugzien in alle projecten.”

“Het doel van onze certificering is niet dat logootje, maar continu verbeteren op het gebied van kwaliteit en milieu. Daarvoor krijgen we ook elk jaar een her-audit. Dan moeten we laten zien dat we onze verbeterplannen in de praktijk hebben gebracht.”

 

Kun je daar concrete voorbeelden van geven, verbeterplannen waarop tijdens de volgende audit wordt getoetst?

“Op het gebied van duurzaamheid is de verlaging van onze CO2-uitstoot een belangrijk aandachtspunt. Het is goed meetbaar welke concrete maatregelen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld meer elektrisch transport of samen rijden naar de bouwplaats.”

“Maar ook op het gebied van kwaliteit gaan we veel meer data verzamelen en analyseren. Bijvoorbeeld hoeveel opleverpunten we per project hebben en hoe we dat aantal kunnen verlagen. Voorheen namen we die punten ook al op, om ze vervolgens keurig op te lossen. Maar nu gaan we dat consequent monitoren om te zien op welke gebieden wij en onze partners onszelf structureel kunnen verbeteren en ontwikkelen.”

Let's have coffee

And talk business

  • CAPTCHA ImageRefresh Image
Bulsink maakt gebruik van cookies.

Via onze website wordt er een cookie geplaatst, als onderdeel van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om analytics te krijgen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.